ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


อบต.รอบเวียง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แกนนำด้านสุขภาพจากชุมชนเขต 4 เทศบาลนครเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2023-01-12 13:58:34 อ่าน : 46

อบต.รอบเวียง โดยนางสาวสายพิน คุณมาก หัวหน้าสำนักปลัด และประธาน สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารบ้านป่างิ้ว ม.4 ต.รอบเวียง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แกนนำด้านสุขภาพจากชุมชนเขต 4 เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารและการปลูกผักบนแปลงยกพื้น ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ แปลงผักปลอดสารศูนย์เรียนรู้เศาฐกิจพอเพียงบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
นำรถน้ำอเนกประสงค์ฉีดพ่นน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 17:09:10 อ่าน : 27
ครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 17:05:22 อ่าน : 27
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 16:28:49 อ่าน : 34
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟ และฝาบ่อพัก หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-01-12 13:57:14 อ่าน : 36
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-01-09 15:52:01 อ่าน : 45
ตรวจสถานประกอบการ สถานีบริการน้ำมันพีที
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:51:21 อ่าน : 86
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:50:38 อ่าน : 62
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:48:00 อ่าน : 195
กิจกรรมปลูกผักแปลงสาธิต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:47:01 อ่าน : 82
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com