ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


สาระน่ารู้
ขยะสีไหน ใส่ให้ถูกกันน๊า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-17 14:49:18 อ่าน : 179
โรคไข้หวัดนก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-06 15:13:30 อ่าน : 217
การป้องกันโรคฝีดาษ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-02 11:57:53 อ่าน : 204
โรคฝีดาษลิง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-26 14:45:38 อ่าน : 188
โรคมือเท้าปาก ที่มากับฤดูฝน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-20 14:44:33 อ่าน : 206
วันป่าชุมชนแห่งชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-23 14:19:24 อ่าน : 192
ภาวะน้ำเสียในปัจจุบัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 15:21:20 อ่าน : 196
ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-30 15:14:48 อ่าน : 190
ความรู้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-26 14:29:54 อ่าน : 232
มาตรการปฏิบัติ กรณีพบผู้ป่วยโควิดในสถานที่ทำงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 10:05:23 อ่าน : 291
แอ๋วงานลอยกระทง ควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 10:03:53 อ่าน : 310
ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2563 15:33:53 อ่าน : 509
เลิกใช้แก้วพลาสติกกันเถอะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2563 15:10:49 อ่าน : 468
มาตรการประหยัดน้ำ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/06/2563 15:29:58 อ่าน : 685
ความรู้เกี่ยวกับกัญชา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/06/2563 11:28:23 อ่าน : 528
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:16:18 อ่าน : 607
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 14:50:03 อ่าน : 593
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 14:47:00 อ่าน : 556
ปกป้องท้องทะเลให้ปราศจากขยะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:09:14 อ่าน : 522
วิธีประหยัดน้ำมัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:05:04 อ่าน : 501
ข้อควรรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:02:41 อ่าน : 579
ความรู้เรื่องขยะในครัวเรือน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/10/2562 11:08:55 อ่าน : 594
การประหยัดพลังงานในบ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 15:57:18 อ่าน : 539
7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2562 13:57:28 อ่าน : 568
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2562 10:45:33 อ่าน : 750
เจ้าของสุนัขและแมวควรทราบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2562 10:38:28 อ่าน : 569
5 วิธีปฏิบัติเพื่ออาหารปลอดภัยในหน้าร้อน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 05:06:11 อ่าน : 706
ความรู้ในการแยกขยะอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:42:06 อ่าน : 1143
ระวังโรคมากับหน้าร้อนนะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/03/2561 03:06:14 อ่าน : 708
วิธีประหยัดค่าไฟในบ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:38:44 อ่าน : 1596
ประเภทของยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:36:52 อ่าน : 1862
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com