ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ระบบบริการประชาชน (E-Service)
ระบบ E-Service จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานของเรา ซึ่งท่านสามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อที่ข้อมูลต่างๆที่ท่านกรอก จะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com