ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


กระดานข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอสอบถามการต่อสัญญาจ้าง
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต่ออีกครั้งเมื่อไหร่ และต่อครั้งกี่ปีคะ..
โดย : ลูกจ้าง เมื่อ 2022-11-02 10:43:44

ขอสอบถามเรื่องเงินเดือนพนักงานจ้าง
ขอสอบถามว่า นายก อบต.หมดวาระไปแล้ว เดือนนี้ เดือนตุลาคมใครจะลงชื่อในคำสั่งเลื่อนเงินเดือน และจะได้เงินเดือนหรือไม่ครับ..
โดย : โหน่งน้อย เมื่อ 2021-10-16 15:03:07

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com