ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2567)

ผู้ลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 71
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : syaa [aya] aya sya
เมื่อ : 2024-06-16 21:53:36

ลำดับที่ : 70
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : นางสาวอทิตยา อัตริ [โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า] กันทรวิชัย มหาสารคาม
เมื่อ : 2024-06-15 14:55:43

ลำดับที่ : 69
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : sya--+- [ok] ok ok
เมื่อ : 2024-06-11 16:04:09

ลำดับที่ : 68
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : sya [ya] ya ya
เมื่อ : 2024-06-11 16:02:46

ลำดับที่ : 67
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : ศิลปชัย ภาชโน [สวท.เบตง] เบตง ยะลา
เมื่อ : 2024-05-23 11:35:32

ลำดับที่ : 66
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : นางสาวสุธิดา พันธ์ฟัก [วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร] เมือง พิจิตร
เมื่อ : 2024-03-09 17:19:59

ลำดับที่ : 65
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 64
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2>(0+5+959-959) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 63
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2<(0+5+959-959) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 62
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 61
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3+959-959-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:26

ลำดับที่ : 60
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 2+959-959-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:26

ลำดับที่ : 59
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:26

ลำดับที่ : 58
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:25

ลำดับที่ : 57
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2>(0+5+106-106) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:25

ลำดับที่ : 56
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:25

ลำดับที่ : 55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2<(0+5+401-401) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:25

ลำดับที่ : 54
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2<(0+5+106-106) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:24

ลำดับที่ : 53
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:24

ลำดับที่ : 52
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3+401-401-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:24

ลำดับที่ : 51
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3+106-106-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:24

ลำดับที่ : 50
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 2+401-401-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:24

ลำดับที่ : 49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 2+106-106-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:24

ลำดับที่ : 48
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:23

ลำดับที่ : 47
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2>(0+5+366-366) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:23

ลำดับที่ : 46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:23

ลำดับที่ : 45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:23

ลำดับที่ : 44
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2<(0+5+366-366) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:23

ลำดับที่ : 43
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:23

ลำดับที่ : 42
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3+366-366-1=0+0+0+1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:22

ลำดับที่ : 41
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:22

ลำดับที่ : 40
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:22

ลำดับที่ : 39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:22

ลำดับที่ : 38
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+366-366-1=0+0+0+1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:22

ลำดับที่ : 37
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:22

ลำดับที่ : 36
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2=6 AND 690=690 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:21

ลำดับที่ : 35
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2=5 AND 690=690 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:21

ลำดับที่ : 34
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2>(0+5+41-41) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:21

ลำดับที่ : 33
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+1-1+1=1 AND 690=690 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:21

ลำดับที่ : 32
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2>(0+5+195-195) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:21

ลำดับที่ : 31
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2<(0+5+41-41) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 30
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+1-1-1=1 AND 690=690 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2<(0+5+195-195) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 28
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3+41-41-1=0+0+0+1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 27
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2>(0+5+690-690) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3+195-195-1=0+0+0+1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+41-41-1=0+0+0+1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 24
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2<(0+5+690-690) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:20

ลำดับที่ : 23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2>(0+5+177-177) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 21
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3+690-690-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2>(0+5+834-834) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2<(0+5+177-177) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 18
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+690-690-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3*2<(0+5+834-834) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3+177-177-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:19

ลำดับที่ : 15
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:18

ลำดับที่ : 14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 3+834-834-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:18

ลำดับที่ : 13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+177-177-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:18

ลำดับที่ : 12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1 OR 2+834-834-1=0+0+0+1 -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:18

ลำดับที่ : 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:18

ลำดับที่ : 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:17

ลำดับที่ : 9
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:14

ลำดับที่ : 8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:13

ลำดับที่ : 7
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:13

ลำดับที่ : 6
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:09

ลำดับที่ : 5
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:09

ลำดับที่ : 4
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1 NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:09

ลำดับที่ : 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : AdrienDibbert79 [U4kddu8eubfVuNq1yRQW6] eV60xl4xruwH_r7BoYzYx bBcN7tlNtMXZUVRcz6rTp
เมื่อ : 2023-12-13 22:48:48

ลำดับที่ : 2
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : สุรัตน์ดา มะลิหอม [ทต.บ้านเหล่า] เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
เมื่อ : 2023-07-26 15:20:48

ลำดับที่ : 1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : สุขฤทัย อุดมนาค [อปท.เชียงราย] เมือง เชียงราย
เมื่อ : 2023-07-26 15:06:32

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com