ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2565)

ผู้ลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 2
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : สุรัตน์ดา มะลิหอม [ทต.บ้านเหล่า] เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
เมื่อ : 2023-07-26 15:20:48

ลำดับที่ : 1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : สุขฤทัย อุดมนาค [อปท.เชียงราย] เมือง เชียงราย
เมื่อ : 2023-07-26 15:06:32

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com