ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2565)


    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ผู้ลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 66
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : นางสาวสุธิดา พันธ์ฟัก [วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร] เมือง พิจิตร
เมื่อ : 2024-03-09 17:19:59

ลำดับที่ : 65
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 64
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2>(0+5+959-959) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 63
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] -1" OR 3*2<(0+5+959-959) -- NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

ลำดับที่ : 62
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : TzwSVsOw [1] 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) NY
เมื่อ : 2024-02-13 22:55:27

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com