ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2567)


    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ผู้ลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 71
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : syaa [aya] aya sya
เมื่อ : 2024-06-16 21:53:36

ลำดับที่ : 70
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : นางสาวอทิตยา อัตริ [โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า] กันทรวิชัย มหาสารคาม
เมื่อ : 2024-06-15 14:55:43

ลำดับที่ : 69
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : sya--+- [ok] ok ok
เมื่อ : 2024-06-11 16:04:09

ลำดับที่ : 68
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : sya [ya] ya ya
เมื่อ : 2024-06-11 16:02:46

ลำดับที่ : 67
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : ศิลปชัย ภาชโน [สวท.เบตง] เบตง ยะลา
เมื่อ : 2024-05-23 11:35:32

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com