ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


กระดานข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอนำเสนอเครื่องออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กระผมชื่อ อนุวัฒน์ มณีรัตน์ ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายทั้งในร่..
โดย : แม็กซิมั่มยิม แอนด์ ฟิตเนส เมื่อ 2023-11-10 00:47:54

เรื่อง สวัสดิการลูกจ้าง
อยากจะสอบถาม ผมเป็นลูกจ้างกำลังครบ 1 ปี ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นหรือ *ไหม* ครับ ..
โดย : ลูกจ้างตามภารกิจ เมื่อ 2023-10-31 10:33:36

ข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยสมัยนี้ต้องไปหาข้อมูลจาก
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของ แต่ละหมู่บ้าน อบต. รอบเวียงไม่มีเลยครับ โทรสอบถาม จนท. ตอบอย่างผู้มีความรู้จำกัดในองค์กรจริงๆ..
โดย : ึคนรอบเวียง เมื่อ 2023-09-12 11:26:41

Thank you For your hard work over the years! For this, we give you the opportunity. https://google.com#1234567890 For more information, see the instructions. skfhjvkjsdjsrbhvbsrfhkis
Thank you For your hard work over the years! For this, we give you the opportunity. https://google.com#1234567890 For mo..
โดย : Thank you For your hard work over the years! For this, we give you the opportunity. https://google.c เมื่อ 2023-09-08 19:04:30

От 25 000 рублей с САЙТА и РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. Подробнее по ссылке: https://google.com
От 25 000 рублей с САЙТА и РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. Подробнее по ссылке: https://google.com..
โดย : От 25 000 рублей с САЙТА и РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. Подробнее по ссылке: https://google.com 1816819 เมื่อ 2023-08-28 07:37:24

Push it to the limit cool Wolf you are the best and you can do everything https://www.samsung.com smkmkplobydlmcrjmzgvx
Push it to the limit cool Wolf you are the best and you can do everything https://www.samsung.com smkmkplobydlmcrjmzgvx..
โดย : Push it to the limit cool Wolf you are the best and you can do everything https://www.samsung.com sm เมื่อ 2023-08-10 20:37:22

จำหน่ายน็อตสกรู
https://www.screwthai.co.th/..
โดย : สิริวิภา เมื่อ 2023-07-25 10:09:15

ขอสอบถามการต่อสัญญาจ้าง
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต่ออีกครั้งเมื่อไหร่ และต่อครั้งกี่ปีคะ..
โดย : ลูกจ้าง เมื่อ 2022-11-02 10:43:44

ขอสอบถามเรื่องเงินเดือนพนักงานจ้าง
ขอสอบถามว่า นายก อบต.หมดวาระไปแล้ว เดือนนี้ เดือนตุลาคมใครจะลงชื่อในคำสั่งเลื่อนเงินเดือน และจะได้เงินเดือนหรือไม่ครับ..
โดย : โหน่งน้อย เมื่อ 2021-10-16 15:03:07

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com