ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
ดาวน์โหลดแบบคำขอและคำร้องต่างๆ
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


กระดานข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
how to use cialis 10 side effects
comprare cialis online 2 Decrease or temporarily disc..
โดย : Earnelf เมื่อ 2024-06-18 01:42:20

can you divide a cialis tablet
The cell enriched collagen gel solution was cast into 10 mm microwells of uncoated glass bottomed 24 well plates MatTek ..
โดย : dororeimi เมื่อ 2024-06-17 19:05:02

how much cialis should you take daily
โดย : Earnelf เมื่อ 2024-06-17 16:49:51

cialis free sample canada
buying cialis online Cancer Biol Ther 2008; 7 45 50..
โดย : dororeimi เมื่อ 2024-06-12 18:53:05

ajanta pharma tadalafil 5mg
twizzlerize your summer fun with twizzlers best generic ci..
โดย : Earnelf เมื่อ 2024-06-10 16:09:21

buy generic cialis professional
branchial arch neural crest bones and cartilage that is why bones of face are neural crest mesoderm muscles, arteries
โดย : Earnelf เมื่อ 2024-06-09 05:32:43

cialis daily morning or evening
โดย : Earnelf เมื่อ 2024-06-05 06:54:04

alldaychemist cialis review

daily cialis ms
overnight cialis delivery Grade expert opinion B; Qua..
โดย : Raidode เมื่อ 2024-06-03 07:47:33

average dose of cialis for 75 year old man
cialis online Hyperacute GVHD risk factors, outcomes, ..
โดย : Raidode เมื่อ 2024-06-02 09:32:02

compare viagra levitra and cialis
buy cialis online uk Methods Following a prospectivel..
โดย : Raidode เมื่อ 2024-06-02 04:19:48

can i buy cialis silk road 3.0
Regular menstrual periods are a fact of life for most women
โดย : Raidode เมื่อ 2024-05-31 19:30:38

cialis benefits prostate
Synergizes with the IGF 1R inhibitor linsitinib 97 Mesothelioma In vitro xenograft Selinexor, KPT 251, KPT 276 Growth in..
โดย : CekAllept เมื่อ 2024-05-30 04:56:53

ทำถนน หมู่บ้านหนองด่าน
มาขุดถนนแล้วไม่ทำอะไรเลยเป็นอาทิตย์แล้ว ปล่อยน้ำขัง ชาวบ้านแล้วผู้ประกอบการเดือดร้อน ไม่ทำแล้วรีบมาขุดทำไม???..
โดย : ชาวบ้าน เมื่อ 2024-05-29 20:03:53

cialis 20 mg with food
Polaner All Fruit Seedless Blackberry Spreadable Fruit 10 oz JAR
โดย : CekAllept เมื่อ 2024-05-29 05:44:58

how long does cialis take affect
generic cialis vs cialis 1, the Coast Guard has report..
โดย : CekAllept เมื่อ 2024-05-29 03:20:08

tadalafil combined with sildenafil
Free UK Prescription Service, but as a result can make it harder for you to get and keep an erection
โดย : CekAllept เมื่อ 2024-05-27 00:22:48

deals on cialis
brand cialis online Li Tianlan how many grams of carbs..
โดย : CekAllept เมื่อ 2024-05-22 21:52:39

สวัสดี คุณอยากพบฉันไหม
ฉันอยากเจอเธอ ฉันอยู่ในเว็บไซต์นี้ ลงทะเบียน
โดย : MariaOvera เมื่อ 2024-04-29 02:25:00

ขอนำเสนอเครื่องออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กระผมชื่อ อนุวัฒน์ มณีรัตน์ ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายทั้งในร่..
โดย : แม็กซิมั่มยิม แอนด์ ฟิตเนส เมื่อ 2023-11-10 00:47:54

เรื่อง สวัสดิการลูกจ้าง
อยากจะสอบถาม ผมเป็นลูกจ้างกำลังครบ 1 ปี ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นหรือ *ไหม* ครับ ..
โดย : ลูกจ้างตามภารกิจ เมื่อ 2023-10-31 10:33:36

ข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยสมัยนี้ต้องไปหาข้อมูลจาก
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของ แต่ละหมู่บ้าน อบต. รอบเวียงไม่มีเลยครับ โทรสอบถาม จนท. ตอบอย่างผู้มีความรู้จำกัดในองค์กรจริงๆ..
โดย : ึคนรอบเวียง เมื่อ 2023-09-12 11:26:41

Thank you For your hard work over the years! For this, we give you the opportunity. https://google.com#1234567890 For more information, see the instructions. skfhjvkjsdjsrbhvbsrfhkis
Thank you For your hard work over the years! For this, we give you the opportunity. https://google.com#1234567890 For mo..
โดย : Thank you For your hard work over the years! For this, we give you the opportunity. https://google.c เมื่อ 2023-09-08 19:04:30

От 25 000 рублей с САЙТА и РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. Подробнее по ссылке: https://google.com
От 25 000 рублей с САЙТА и РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. Подробнее по ссылке: https://google.com..
โดย : От 25 000 рублей с САЙТА и РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ. Подробнее по ссылке: https://google.com 1816819 เมื่อ 2023-08-28 07:37:24

Push it to the limit cool Wolf you are the best and you can do everything https://www.samsung.com smkmkplobydlmcrjmzgvx
Push it to the limit cool Wolf you are the best and you can do everything https://www.samsung.com smkmkplobydlmcrjmzgvx..
โดย : Push it to the limit cool Wolf you are the best and you can do everything https://www.samsung.com sm เมื่อ 2023-08-10 20:37:22

จำหน่ายน็อตสกรู
https://www.screwthai.co.th/..
โดย : สิริวิภา เมื่อ 2023-07-25 10:09:15

ขอสอบถามการต่อสัญญาจ้าง
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต่ออีกครั้งเมื่อไหร่ และต่อครั้งกี่ปีคะ..
โดย : ลูกจ้าง เมื่อ 2022-11-02 10:43:44

ขอสอบถามเรื่องเงินเดือนพนักงานจ้าง
ขอสอบถามว่า นายก อบต.หมดวาระไปแล้ว เดือนนี้ เดือนตุลาคมใครจะลงชื่อในคำสั่งเลื่อนเงินเดือน และจะได้เงินเดือนหรือไม่ครับ..
โดย : โหน่งน้อย เมื่อ 2021-10-16 15:03:07

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com