การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


สาระน่ารู้
ทดสอบอีกครั้ง..
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-03-29 23:12:54 อ่าน : 119
ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2563 15:33:53 อ่าน : 203
เลิกใช้แก้วพลาสติกกันเถอะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2563 15:10:49 อ่าน : 166
มาตรการประหยัดน้ำ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/06/2563 15:29:58 อ่าน : 255
ความรู้เกี่ยวกับกัญชา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/06/2563 11:28:23 อ่าน : 182
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:16:18 อ่าน : 201
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 14:50:03 อ่าน : 209
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 14:47:00 อ่าน : 185
ปกป้องท้องทะเลให้ปราศจากขยะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:09:14 อ่าน : 173
วิธีประหยัดน้ำมัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:05:04 อ่าน : 192
ข้อควรรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:02:41 อ่าน : 207
ความรู้เรื่องขยะในครัวเรือน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/10/2562 11:08:55 อ่าน : 273
การประหยัดพลังงานในบ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 15:57:18 อ่าน : 257
7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2562 13:57:28 อ่าน : 262
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2562 10:45:33 อ่าน : 375
เจ้าของสุนัขและแมวควรทราบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2562 10:38:28 อ่าน : 288
5 วิธีปฏิบัติเพื่ออาหารปลอดภัยในหน้าร้อน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 05:06:11 อ่าน : 387
ความรู้ในการแยกขยะอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:42:06 อ่าน : 780
ระวังโรคมากับหน้าร้อนนะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/03/2561 03:06:14 อ่าน : 464
วิธีประหยัดค่าไฟในบ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:38:44 อ่าน : 1228
ประเภทของยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:36:52 อ่าน : 1262
โรคที่มากับหน้าฝน ควรระวัง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/06/2560 11:13:26 อ่าน : 944
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/06/2560 11:11:39 อ่าน : 832
รู้ไว้ปลอดภัยกว่า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2560 14:41:24 อ่าน : 883
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 13:55:03 อ่าน : 1042
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/02/2560 15:11:30 อ่าน : 602
ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/02/2560 14:56:59 อ่าน : 602
ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/02/2560 14:32:20 อ่าน : 530
วันเข้าพรรษา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/06/2559 09:52:08 อ่าน : 952
ความรู้วันวิสาขบูชา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/05/2559 14:13:07 อ่าน : 959
ความรู้การป้องกันยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/05/2559 09:59:32 อ่าน : 2990
ขยะคัดแยกอย่างไร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/05/2559 12:52:54 อ่าน : 999
ความรู้โรคซิกา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2559 09:11:21 อ่าน : 770
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com