ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มขยะทองคำ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-21 10:59:29 อ่าน : 10
ประชาสัมพันธ์งานด้านบริหารบุคคล ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-10-08 15:59:02 อ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์งานด้านบริหารบุคคล ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-07 15:57:55 อ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์งานด้านบริหารบุคคล ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-04-08 15:55:24 อ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์งานด้านบริหารบุคคล ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-01-06 15:53:19 อ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์แผ่นผับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-25 16:07:31 อ่าน : 46

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการกรมฯ
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com