การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-29 10:07:43 อ่าน : 76

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัว กรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-21 14:11:24 อ่าน : 12
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-13 15:27:14 อ่าน : 28
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:25:36 อ่าน : 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการกรมฯ
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com