การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-29 10:07:43 อ่าน : 21
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-22 09:59:48 อ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์จัดทำท่าลง เพื่อให้บริการประชาชนในกิจกรรมลอยกระทง
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-19 14:42:30 อ่าน : 22

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
มอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาด้านโควิด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:25:57 อ่าน : 17
กิจกรรม Big Day การประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:24:54 อ่าน : 18
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-28 16:23:02 อ่าน : 19
งานป้องกันฯ งานช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-18 14:02:04 อ่าน : 21

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการกรมฯ
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com