ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-11-29 15:05:33 อ่าน : 59
กองช่างและงานบรรเทาสาธารณภัยฯ ดำเนินการซ่อมกระเบื้อง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:48:44 อ่าน : 33
กองช่างดำเนินการเพิ่มไฟกิ่งบริเวณซอย 9/1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:44:43 อ่าน : 27
ประชุมหารือการดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:43:36 อ่าน : 28
ประชุมคณะกรรมการกองทุน กสลว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:20:27 อ่าน : 27
ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:17:11 อ่าน : 69
ตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อประกอบการดำเนินการตามระเบียบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:15:47 อ่าน : 75
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 10:31:32 อ่าน : 80
กองช่างตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-11 15:53:55 อ่าน : 99
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-10 14:40:33 อ่าน : 340
ซ่อมไฟกิ่งในซอย หมู่ 2 บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-08 18:10:04 อ่าน : 92
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-08 17:59:42 อ่าน : 320
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 16:22:30 อ่าน : 91
โครงการโภชนาการที่ดี วิธีป้องกันโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-07 11:54:43 อ่าน : 102
กิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 11:13:46 อ่าน : 83
กิจกรรมประชุมเกษตรกร ตามโครงการอาหารเมืองปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 10:49:18 อ่าน : 99
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-06 15:17:33 อ่าน : 94
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-05 18:25:04 อ่าน : 365
มอบทรายเทมีฟอส(ทรายอะเบท) ให้แก่โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-05 16:15:11 อ่าน : 92
โครงการจุฬาภรณ์ปลอดภัยห่างไกลโควิด 19 ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-17 10:43:40 อ่าน : 121
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-11 15:50:52 อ่าน : 256
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-31 15:04:14 อ่าน : 239
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (กิจกรรมถวายเทียน)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-15 18:15:41 อ่าน : 397
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟกิ่งและซ่อมท่อน้ำทิ้ง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-07-15 18:00:01 อ่าน : 164
กองช่างและงานบรรเทาฯ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณศูนย์เกษตร
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-07-15 17:57:18 อ่าน : 141
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-15 17:55:52 อ่าน : 185
กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-07 09:57:06 อ่าน : 177
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจน้ำขัง พื้นที่บ้านหนองด่าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-06 11:51:04 อ่าน : 123
กิจกรรมมอบทรายเคมีฟอส ให้แก่ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-06 10:52:48 อ่าน : 123
กิจกรรมกิ๋นอ้อผญ๋า ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 10:46:02 อ่าน : 123
โครงการเด็กดีศรีรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:26:45 อ่าน : 182
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:22:20 อ่าน : 173
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:14:32 อ่าน : 138
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 08:36:56 อ่าน : 200
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-06-29 15:27:21 อ่าน : 110
ติดตามโครงการป้องกันโรคซึมเศร้าและการพลัดตกหกล้ม ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 16:04:14 อ่าน : 131
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ทั้ง 5 หมู่บ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 15:49:56 อ่าน : 107
วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 14:40:21 อ่าน : 103
กิจกรรมทำ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-06-28 11:33:19 อ่าน : 109
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างการฝึดให้เด็กๆคัดแยกขยะ โดยแยกเศษอาหารใส่ถังกินแกง
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-06-28 10:51:14 อ่าน : 137
จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-27 14:52:44 อ่าน : 258
กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 202-09-30 14:13:57 อ่าน : 130
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-01 15:48:05 อ่าน : 265
มอบถุงยังชีพและชุดตรวจ ATK 27-5-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-01 13:53:59 อ่าน : 142
โครงการสมุนไพรไทยต้ายภัยโควิด 19 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-31 10:01:00 อ่าน : 294
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-27 16:06:10 อ่าน : 147
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-27 16:03:05 อ่าน : 169
ซ่อมไฟกิ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-27 15:13:16 อ่าน : 140
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-27 15:10:43 อ่าน : 217
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-27 12:14:13 อ่าน : 318
กองช่าง ดำเนินการเดินสายไฟกิ่ง ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-27 12:11:38 อ่าน : 134
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-23 15:42:52 อ่าน : 236
มอบของให้ผู้กักตัว ในวันที่ 19/5/65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-20 14:11:07 อ่าน : 153
โครงการแม่บ้านยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-08 11:07:38 อ่าน : 173
มอบชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ6-5-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-06 16:22:40 อ่าน : 513
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:40:52 อ่าน : 505
เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง27-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:20:22 อ่าน : 265
มอบชุดตรวจATK และถุงยังชีพ26-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:19:14 อ่าน : 272
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-04 18:54:46 อ่าน : 399
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุกับสังคมยุคใหม่ ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : ปลัด อบต. เมื่อ : 2022-05-04 18:46:53 อ่าน : 520
ประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-04 18:16:50 อ่าน : 418
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-03 16:30:49 อ่าน : 322
รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-03 16:23:17 อ่าน : 242
มอบชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ20-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-03 15:45:03 อ่าน : 260
ติดตามโครงการสมุนไพรคู่สุขภาพ ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 16:31:43 อ่าน : 320
มอบชุดตรวจATK และถุงยังชีพ วันที่ 12 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 16:25:13 อ่าน : 519
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ+โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-02 15:31:50 อ่าน : 462
เปิดด่านชุมชน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 15:24:25 อ่าน : 466
รับมอบน้ำดื่มจาก ธกส. เพื่อใช้ในกิจกรรมตั้งด่านชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 15:17:45 อ่าน : 486
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-02 14:36:40 อ่าน : 988
ติดตามโครงการรำวงตามสมัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 14:09:34 อ่าน : 269
มอบชุดตรวจATKและถุงยังชีพ วันที่ 4-8 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 12:00:51 อ่าน : 402
มอบชุดตรวจATKและถุงยังชีพ1/4/65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 11:09:04 อ่าน : 343
มอบถุงยังชีพและชุดตรวจโควิดแก่ผู้กักตัว31-3-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 10:32:29 อ่าน : 254
มอบชุดป้องกันโรคและถุงยังชีพผู้กักตัว 29-3-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-25 15:03:23 อ่าน : 186
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 15:25:20 อ่าน : 167
ประชุมจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 15:18:26 อ่าน : 158
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 14:00:08 อ่าน : 162
มอบถุงยังชีพผู้มีคำสั่งกักตัวร่วมกับ อสม ฝ่ายปกครองสส.หมอเอก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 13:38:06 อ่าน : 255
มอบชุดป้องกันและควบคุมโรคผู้มีคำสั่งกักตัว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 13:21:05 อ่าน : 296
มอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคแก่ผู้มีคำสั่งกักตัว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 11:39:34 อ่าน : 150
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18มีนาคม2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:57:56 อ่าน : 233
ตรวจร้านอาหารเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:53:57 อ่าน : 178
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:46:42 อ่าน : 180
ร่วมลงนาม(MOU) เมืองอาหารปลอดภัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-03-15 14:23:04 อ่าน : 160
ติดตามผู้มีคำสั่งกักตัว แนะนำการปฏิบัติตัวและมอบถุงยังชีพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-03-07 14:31:58 อ่าน : 199
กิจกรรมฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-03-07 14:30:58 อ่าน : 190
มอบถุงยังชีพและติดตามผู้กักตัว กรณีสัมผัสผู้ป่วยโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-23 09:27:37 อ่าน : 210
ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-21 16:20:03 อ่าน : 169
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน5เป็ง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-02-21 16:14:02 อ่าน : 194
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-02-21 16:09:10 อ่าน : 160
ตรวจร้านลาบบายพาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-21 16:00:27 อ่าน : 167
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:35:51 อ่าน : 149
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:34:02 อ่าน : 151
งานสังคมสงเคราะห์ รับมอบและประสานส่งต่อรถเข็นสำหรับผู้พิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:32:52 อ่าน : 158
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:27:45 อ่าน : 482
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:25:35 อ่าน : 303
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียง ครั้งที่ 5/2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:09:02 อ่าน : 162
มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัว กรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-21 14:11:24 อ่าน : 216
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-13 15:27:14 อ่าน : 195
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:25:36 อ่าน : 187
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-11 16:19:58 อ่าน : 189
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:18:59 อ่าน : 179
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ครั้งแรก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:40:20 อ่าน : 247
กิจกรรมคัดกรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-05 15:36:13 อ่าน : 184
ด่านชุมชน 7 วันอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:34:27 อ่าน : 207
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:30:27 อ่าน : 221
กิจกรรมปลูกปอเทืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-05 14:52:51 อ่าน : 171
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-29 11:31:10 อ่าน : 237
กิจกรรมวันคริสมาสต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-12-27 15:27:07 อ่าน : 221
ประชุมคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-23 11:38:38 อ่าน : 253
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียงได้รับสนับสนุนถุงยังชีพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-22 13:04:16 อ่าน : 222
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.รอบเวียง อบรม กปน. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-09 16:27:11 อ่าน : 227
มอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาด้านโควิด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:25:57 อ่าน : 272
กิจกรรม Big Day การประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:24:54 อ่าน : 246
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-28 16:23:02 อ่าน : 3722
งานป้องกันฯ งานช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-18 14:02:04 อ่าน : 238
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปัญหาด้านโรคระบาดโควิด 19
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-18 13:59:19 อ่าน : 232
กิจกรรมทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 15:01:28 อ่าน : 235
กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-11-09 15:20:29 อ่าน : 256
กิจกรรมคัดกรองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-09 14:05:32 อ่าน : 240
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-09 14:04:38 อ่าน : 356
ประชุมหารือการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-08 15:29:23 อ่าน : 274
รับรางวัลการเข้าร่วมประเมินท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 14:21:17 อ่าน : 256
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.รอบเวียงเข้าเยี่ยม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 14:12:52 อ่าน : 238
กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 13:33:48 อ่าน : 264
โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:50:12 อ่าน : 263
กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:34:12 อ่าน : 902
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:32:38 อ่าน : 231
อบต.รอบเวียง ได้ทำการสำรวจป้ายหาเสียงผู้สมัคร อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:28:37 อ่าน : 289
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:23:06 อ่าน : 308
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-02 11:18:49 อ่าน : 223
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เยี่ยมเยียน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-10-21 11:27:13 อ่าน : 279
นำเสนอผลงานท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 16:33:01 อ่าน : 251
พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 15:44:06 อ่าน : 227
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 23:10:56 อ่าน : 243
กิจกรรมซ้อมหนีไฟกับการป้องกันตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:04:59 อ่าน : 249
กิจกรรมสอนให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและเด็กติดในรถ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:01:21 อ่าน : 243
อพท.ติดตามการประเมิน ปีที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:26:54 อ่าน : 249
กิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:22:24 อ่าน : 361
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 22:17:46 อ่าน : 299
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:53:01 อ่าน : 249
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:49:58 อ่าน : 241
ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-15 13:52:53 อ่าน : 315
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 11:20:56 อ่าน : 357
ตรวจสอบเตาเผาถ่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 10:51:29 อ่าน : 384
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-02 14:39:05 อ่าน : 300
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-27 15:10:31 อ่าน : 243
ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพยากรของ อบต.รอบเวียง ปี 64
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:50 อ่าน : 275
ติดตามโครงการป้องกันโควิด ชีวิตยืนยาว ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:02 อ่าน : 282
ติดตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ม.3กิจกรรมถอดบทเรียน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:24:43 อ่าน : 245
อบต.รอบเวียง อำนวยความสะดวกคนพิการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-23 15:41:05 อ่าน : 387
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-19 11:06:11 อ่าน : 261
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-18 16:13:29 อ่าน : 444
ให้บริการผู้สูงอายุในการทำบัตรประชาชน ณ อำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:36:23 อ่าน : 286
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:33:09 อ่าน : 306
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสำนักงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-03 14:40:36 อ่าน : 270
โครงการปลูกต้นไม้ฯ+โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-29 15:12:28 อ่าน : 368
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 13:41:21 อ่าน : 304
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-27 10:57:59 อ่าน : 321
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 10:54:12 อ่าน : 479
กิจกรรมรับกล้าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-14 10:47:34 อ่าน : 308
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลรอบเวียง ( ศปก.ต. ) ครั้งที่2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-13 10:28:44 อ่าน : 271
สำนักปลัดได้ออกพื้นที่เก็บขนขยะอันตราย ครั้ง 2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-09 10:12:09 อ่าน : 343
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-30 16:38:59 อ่าน : 318
กิจกรรมพ่นหมอกควัน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:47:21 อ่าน : 297
กิจกรรมสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-29 13:39:12 อ่าน : 282
กิจกรรมเด็กน้อยรักษ์โลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:31:27 อ่าน : 304
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:06:25 อ่าน : 283
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-06-29 11:44:36 อ่าน : 356
กิจกรรมจิตอาสาคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ในวันเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:35:10 อ่าน : 309
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:18:40 อ่าน : 323
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-14 15:15:17 อ่าน : 284
กิจกรรมประเมินภายในตามมาตรฐานคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-11 14:30:43 อ่าน : 422
ชี้แจงมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 15:13:02 อ่าน : 320
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:39:14 อ่าน : 330
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:35:01 อ่าน : 339
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:34:10 อ่าน : 450
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:33:16 อ่าน : 311
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:28:41 อ่าน : 324
กิจกรรมสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:27:46 อ่าน : 326
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:26:13 อ่าน : 397
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:24:21 อ่าน : 1005
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:21:23 อ่าน : 315
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:20:03 อ่าน : 299
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 13:53:12 อ่าน : 303
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:42:00 อ่าน : 320
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:41:00 อ่าน : 398
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:34:37 อ่าน : 458
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:30:47 อ่าน : 372
เทศบาลตำบลบ้านต้า ศึกษาดูงาน 5ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2564 10:02:55 อ่าน : 334
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 4/03/2564 13:43:07 อ่าน : 291
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/03/2564 11:59:30 อ่าน : 377
โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:43:11 อ่าน : 346
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:30:54 อ่าน : 259
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 3/02/2564 09:49:25 อ่าน : 268
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2564 10:53:08 อ่าน : 521
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:57:38 อ่าน : 432
กิจกรรมจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:44:57 อ่าน : 280
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ายางมน ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:43:30 อ่าน : 490
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผัก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:55:03 อ่าน : 290
ลงนาม MOU เชียงรายเมืองกีฬา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:36:56 อ่าน : 286
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:31:01 อ่าน : 284
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:26:27 อ่าน : 324
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:08:42 อ่าน : 313
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:00:33 อ่าน : 282
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:53:40 อ่าน : 302
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:52:43 อ่าน : 1282
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:31:31 อ่าน : 619
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:30:03 อ่าน : 260
กิจกรรมเชียงรายสบายดี เชียงรายบ้านเราน่าอยู่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:20:45 อ่าน : 305
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 14:50:54 อ่าน : 350
กิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกต้นปอเทือง ของ ศพด.บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/12/2563 16:43:35 อ่าน : 319
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:30:32 อ่าน : 350
ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการในการปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:19:08 อ่าน : 289
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:06:30 อ่าน : 281
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:37:43 อ่าน : 1751
กิจกรรมทำกระทง ศพด.ป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:24:21 อ่าน : 299
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/10/2563 10:44:43 อ่าน : 280
กิจกรรมล้างมือโลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/10/2563 10:13:51 อ่าน : 460
ประเพณีออกกพรรษา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/10/2563 15:34:01 อ่าน : 266
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:48:05 อ่าน : 552
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางระบบ E-Plan
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:37:09 อ่าน : 250
ตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 15:34:42 อ่าน : 250
กิจกรรมส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ อบจ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:48:23 อ่าน : 310
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:35:20 อ่าน : 231
กิจกรรมรับแจ้งความประสงค์วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 30/9/2563 14:15:40 อ่าน : 265
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:46:50 อ่าน : 295
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:38:31 อ่าน : 379
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:29:19 อ่าน : 279
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตุง) ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:15:16 อ่าน : 292
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2563 15:11:36 อ่าน : 234
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2563 14:53:42 อ่าน : 235
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:14:35 อ่าน : 277
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:13:19 อ่าน : 267
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:57:21 อ่าน : 280
นิทรรศการดิน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:56:28 อ่าน : 277
กิจกรรมรณรงค์ลดโฟม ลดพลาสติก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:55:22 อ่าน : 290
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:53:10 อ่าน : 261
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:52:09 อ่าน : 457
กิจกรรมรับพันธุ์กล้าไม้จากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:58:48 อ่าน : 399
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:52:48 อ่าน : 240
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:47:03 อ่าน : 249
โครงการให้ความรู้กฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:24:41 อ่าน : 251
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/07/2563 14:36:45 อ่าน : 276
ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานโครงการครัวพระราชทานฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:45:45 อ่าน : 345
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:40:41 อ่าน : 272
ประชุมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)และแผนบุคลากร(2564-2566)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:38:07 อ่าน : 272
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:37:19 อ่าน : 248
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:31:43 อ่าน : 309
ต้อนรับคณะตรวจติดตาม อพท. ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:15:05 อ่าน : 262
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:04:49 อ่าน : 279
ประชุมแผนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:59:30 อ่าน : 306
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:46:01 อ่าน : 263
โครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:44:58 อ่าน : 279
กิจกรรมรดน้ำเพื่อลดหมอกควัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/03/2562 16:32:22 อ่าน : 484
กิจกรรมถอนวัชพืชตามต้นไม้ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/05/2562 13:35:37 อ่าน : 263
กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/11/2561 12:08:47 อ่าน : 285
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/07/2563 11:54:18 อ่าน : 298
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง ตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:13:41 อ่าน : 235
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563( รุ่นที่ 2 )
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:09:50 อ่าน : 252
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เยาว์ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:57:51 อ่าน : 262
ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:56:48 อ่าน : 319
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:54:07 อ่าน : 274
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 16:36:33 อ่าน : 291
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:23:43 อ่าน : 276
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:48:04 อ่าน : 268
เก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:47:02 อ่าน : 300
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:31:09 อ่าน : 291
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:26:29 อ่าน : 321
โครงก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทางหัวฝาย - ไร่แม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 15:42:31 อ่าน : 273
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 12:01:25 อ่าน : 277
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 11:55:43 อ่าน : 302
ตรวจสอบ กรณีร้องเรียน ความเดือดร้อน จากน้ำเสีย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 09:13:10 อ่าน : 265
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2563 09:29:21 อ่าน : 241
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/05/2563 14:05:02 อ่าน : 326
อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/04/2563 13:24:29 อ่าน : 330
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของ ไวรัสโคโรน่า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/04/2563 09:20:33 อ่าน : 287
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยครู ก.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2563 15:35:48 อ่าน : 285
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2563 10:39:21 อ่าน : 390
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/03/2563 12:08:10 อ่าน : 340
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/03/2563 10:44:30 อ่าน : 286
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 14:52:50 อ่าน : 324
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 13:51:00 อ่าน : 326
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:05:47 อ่าน : 278
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:02:41 อ่าน : 275
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:35:17 อ่าน : 372
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:27:44 อ่าน : 301
โครงการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:57:53 อ่าน : 294
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:33:41 อ่าน : 315
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:36:06 อ่าน : 294
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:20:39 อ่าน : 276
กิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/01/2563 09:34:28 อ่าน : 315
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/01/2563 09:31:16 อ่าน : 295
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/01/2563 15:01:54 อ่าน : 315
ตั้งด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:30:56 อ่าน : 399
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:29:43 อ่าน : 274
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/12/2562 15:34:19 อ่าน : 301
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:33:18 อ่าน : 286
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:31:32 อ่าน : 392
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:34:12 อ่าน : 311
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:33:14 อ่าน : 418
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:34:44 อ่าน : 304
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:33:14 อ่าน : 304
รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 15:19:45 อ่าน : 371
พลังงานเข้าให้คำปรึกษาการใช้พลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 11:41:16 อ่าน : 321
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 10:44:27 อ่าน : 350
ประชุมหารืองานลอยกระทง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 15:15:21 อ่าน : 280
ตรวจรับ คสล. หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่ที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 14:23:24 อ่าน : 296
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:56:56 อ่าน : 306
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:53:08 อ่าน : 304
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:48:45 อ่าน : 295
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:42:27 อ่าน : 534
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:09:39 อ่าน : 246
คนพิการเขต อบต.รอบเวียง รับมอบรถเข็น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:02:51 อ่าน : 445
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้บริโภค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2562 10:45:05 อ่าน : 276
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 14:41:16 อ่าน : 411
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 12:08:01 อ่าน : 287
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:36:07 อ่าน : 265
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:35:17 อ่าน : 280
ปรับปรุงบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:33:01 อ่าน : 426
รับรายงานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิคนพิการขอรับเงินสงเคราะห์ ปี63
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:27:22 อ่าน : 332
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 09:52:57 อ่าน : 309
คนเชียงรายร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกอำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2562 14:30:52 อ่าน : 354
ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้าหาดเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/09/2562 11:54:02 อ่าน : 290
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:37:03 อ่าน : 337
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:27:14 อ่าน : 281
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:16:16 อ่าน : 266
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 15:16:17 อ่าน : 393
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2562 15:18:54 อ่าน : 296
ประชุมประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกรรมการหมดวาระ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2562 15:55:38 อ่าน : 347
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 16:14:08 อ่าน : 272
โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 09:50:48 อ่าน : 304
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ส. จากเทศบาลตำบลท่าสาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:41:53 อ่าน : 416
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:24:30 อ่าน : 378
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 11:36:32 อ่าน : 359
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:57:32 อ่าน : 277
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:54:01 อ่าน : 289
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:50:07 อ่าน : 375
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:46:03 อ่าน : 271
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:42:00 อ่าน : 350
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:44:12 อ่าน : 498
โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:21:04 อ่าน : 317
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:40:02 อ่าน : 442
กิจกรรมอ้อผญ๋า ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:39:18 อ่าน : 284
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ื2562 (กิจกรรมหล่อเทียน)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:38:27 อ่าน : 334
นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 15:04:20 อ่าน : 578
รับการตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมEHA4003
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:27:35 อ่าน : 343
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:26:35 อ่าน : 355
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:20:46 อ่าน : 531
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:09:32 อ่าน : 295
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีก้าวสู่ยุค 4.0
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:06:06 อ่าน : 284
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:55:28 อ่าน : 385
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:54:25 อ่าน : 327
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:48:56 อ่าน : 351
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/06/2562 14:25:37 อ่าน : 332
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:31:05 อ่าน : 324
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:08:25 อ่าน : 301
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:04:36 อ่าน : 507
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:26:05 อ่าน : 336
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:24:56 อ่าน : 339
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:17:40 อ่าน : 388
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:11:15 อ่าน : 365
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:06:25 อ่าน : 343
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 15:54:03 อ่าน : 348
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายตามแผนดำเนินงานรอบที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:44:50 อ่าน : 429
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:09:10 อ่าน : 327
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:03:19 อ่าน : 336
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:29:39 อ่าน : 350
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:18:46 อ่าน : 333
ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:10:08 อ่าน : 336
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานEHAขยะมูลฝอยอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:01:06 อ่าน : 375
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:38:47 อ่าน : 460
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:32:28 อ่าน : 363
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:16:09 อ่าน : 429
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:10:21 อ่าน : 380
โครงการประเพณีสรงน้่ำพระ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:05:30 อ่าน : 603
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:44:47 อ่าน : 431
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:37:42 อ่าน : 428
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2562 11:57:57 อ่าน : 444
ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 15:21:10 อ่าน : 414
อบต.รอบเวียง ออกจัดเก็บขยะอันตราย เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 10:45:00 อ่าน : 426
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:45:31 อ่าน : 427
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:44:27 อ่าน : 405
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:48:12 อ่าน : 379
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:47:31 อ่าน : 405
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:27:27 อ่าน : 337
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:18:55 อ่าน : 408
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:12:59 อ่าน : 340
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:06:24 อ่าน : 473
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:57:53 อ่าน : 448
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:50:31 อ่าน : 584
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:45:49 อ่าน : 641
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:39:32 อ่าน : 352
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:53:34 อ่าน : 326
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ครั้งที่2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:46:33 อ่าน : 331
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 17:11:26 อ่าน : 398
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 16:56:31 อ่าน : 350
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 14:10:58 อ่าน : 372
ออกตรวจข้อร้องเรียนสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:33:25 อ่าน : 398
อบต.รอบเวียงร่วมงานวันคนพิการสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:00:54 อ่าน : 375
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:54:22 อ่าน : 494
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:11:08 อ่าน : 425
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร จ.ชลบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:02:38 อ่าน : 426
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 09:52:05 อ่าน : 374
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/01/2562 16:33:17 อ่าน : 367
ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 16:02:34 อ่าน : 456
ร่วมกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:28:13 อ่าน : 477
โครงการสวนผักสวนครัวสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:20:11 อ่าน : 360
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:27:30 อ่าน : 355
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:20:57 อ่าน : 419
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:40:15 อ่าน : 501
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:03:41 อ่าน : 400
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:16:16 อ่าน : 377
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:15:02 อ่าน : 669
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:10:30 อ่าน : 347
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:09:04 อ่าน : 402
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 18:05:46 อ่าน : 423
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:58:48 อ่าน : 415
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:52:28 อ่าน : 510
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:22:10 อ่าน : 475
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:14:56 อ่าน : 490
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 14:33:36 อ่าน : 493
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายและสะสมหรือจำหน่ายอาหาร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2561 15:37:13 อ่าน : 441
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/10/2561 09:54:17 อ่าน : 493
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ครั้งที่4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/10/2561 14:27:04 อ่าน : 439
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:35:10 อ่าน : 403
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:30:51 อ่าน : 693
พนักงานอบต.รองเวียง และ ศพด.ป่ายางมน จัดกิจกรรมล้างมือ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:09:43 อ่าน : 433
ร่วมการประชุม อสม. ตำบลรอบเวียง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 09:35:34 อ่าน : 424
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 17:00:40 อ่าน : 446
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:55:40 อ่าน : 377
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:54:20 อ่าน : 482
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:52:53 อ่าน : 441
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:15:33 อ่าน : 414
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:04:20 อ่าน : 644
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.น้ำแวน จ.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:23:03 อ่าน : 439
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:21:54 อ่าน : 405
การประชุมสามัญประจำปีของเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:20:48 อ่าน : 424
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:19:28 อ่าน : 415
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 05:57:08 อ่าน : 403
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 04:25:54 อ่าน : 378
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:43:23 อ่าน : 355
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:37:38 อ่าน : 397
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:06:33 อ่าน : 340
การอบรมการช่วยฝืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 07:23:52 อ่าน : 342
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:39:29 อ่าน : 409
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:10:23 อ่าน : 475
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/08/2561 07:30:01 อ่าน : 332
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 10:32:21 อ่าน : 371
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:16:04 อ่าน : 415
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:13:50 อ่าน : 519
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/08/2561 09:31:03 อ่าน : 398
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:21:33 อ่าน : 380
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ครั้งที่ 3 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:15:20 อ่าน : 385
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:10:18 อ่าน : 424
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2561 03:52:27 อ่าน : 404
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:17:39 อ่าน : 449
ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:10:30 อ่าน : 443
รับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:08:50 อ่าน : 389
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:03:40 อ่าน : 388
อบรมให้ความรู้และรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 08:56:34 อ่าน : 504
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:57:34 อ่าน : 725
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่การเรียนรู้ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:29:33 อ่าน : 433
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:28:35 อ่าน : 390
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:27:40 อ่าน : 471
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2561 09:44:54 อ่าน : 382
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:47:38 อ่าน : 423
ประชุมร่างข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:42:17 อ่าน : 458
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:37:21 อ่าน : 443
ให้ความรู้ประชาธิปไตย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:27:14 อ่าน : 534
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:18:12 อ่าน : 318
ประชุมคณะกรรมการSRRTตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 11:46:40 อ่าน : 349
จัดนิทรรศกาลโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2561 03:26:15 อ่าน : 363
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:10:48 อ่าน : 498
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:07:10 อ่าน : 356
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:05:04 อ่าน : 445
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 04:56:16 อ่าน : 414
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดเก็บขยะอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:56:07 อ่าน : 399
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:54:41 อ่าน : 419
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:41:02 อ่าน : 413
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดบริหารจัดการที่ดี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:35:29 อ่าน : 365
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:30:56 อ่าน : 381
กิจกรรม 5 ส. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:25:13 อ่าน : 381
โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:07:58 อ่าน : 383
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/05/2561 05:21:51 อ่าน : 394
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/05/2561 05:20:25 อ่าน : 481
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:19:38 อ่าน : 390
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:18:30 อ่าน : 359
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:17:34 อ่าน : 404
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:35:23 อ่าน : 418
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:34:14 อ่าน : 452
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ภาคเรียน 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:29:00 อ่าน : 534
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:20:44 อ่าน : 376
รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:19:29 อ่าน : 358
กิจกรรมเชิดชู อสม.ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 08:54:52 อ่าน : 402
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2561 08:14:13 อ่าน : 445
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Taste
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2561 08:08:52 อ่าน : 430
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2561 02:54:31 อ่าน : 475
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2561 05:06:43 อ่าน : 485
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/02/2561 08:11:06 อ่าน : 460
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ จ.พิษณุโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:36:49 อ่าน : 552
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:35:30 อ่าน : 589
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:33:38 อ่าน : 476
กิจกรรมรับสมัครอาสารักษ์โลก ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:52:51 อ่าน : 512
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:42:54 อ่าน : 503
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:41:31 อ่าน : 518
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:39:29 อ่าน : 485
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2561 16:08:59 อ่าน : 452
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/01/2561 14:59:36 อ่าน : 475
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/12/2560 11:16:55 อ่าน : 463
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/12/2560 16:26:24 อ่าน : 483
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน จ.เพชรบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:37:57 อ่าน : 468
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:15:33 อ่าน : 525
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:01:25 อ่าน : 585
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 14:55:43 อ่าน : 752
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 14:37:11 อ่าน : 521
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:46:42 อ่าน : 513
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:35:16 อ่าน : 584
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:31:47 อ่าน : 496
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:29:01 อ่าน : 500
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:24:21 อ่าน : 531
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ปี พ.ศ.2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 15:05:19 อ่าน : 786
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 15:01:27 อ่าน : 464
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 14:58:28 อ่าน : 577
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2560 14:45:27 อ่าน : 722
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2560 10:44:14 อ่าน : 468
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2560 10:29:50 อ่าน : 541
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:41:07 อ่าน : 498
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:39:15 อ่าน : 459
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:32:15 อ่าน : 428
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 12:22:47 อ่าน : 466
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 12:15:05 อ่าน : 438
เวทีสร้างความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2560 10:03:39 อ่าน : 483
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2560 12:09:27 อ่าน : 487
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2560 12:05:47 อ่าน : 433
โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2560 10:35:47 อ่าน : 476
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2560 10:25:57 อ่าน : 491
ต้อนรับคณะตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:35:03 อ่าน : 525
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:30:35 อ่าน : 514
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:22:55 อ่าน : 377
ประชุมโครงการตามแนวพระราชดำริ 9101
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:34:48 อ่าน : 667
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:10:03 อ่าน : 635
กิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 11:31:58 อ่าน : 507
โครงการเด็กเยาวชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2560 14:34:07 อ่าน : 443
กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/06/2560 14:28:04 อ่าน : 831
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร(ไข่เค็มสมุนไพร)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/06/2560 09:51:26 อ่าน : 490
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2560 15:38:19 อ่าน : 661
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2560 15:18:46 อ่าน : 470
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2560 15:15:21 อ่าน : 433
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2560 15:15:06 อ่าน : 553
รับการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2560 15:13:20 อ่าน : 798
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2560 15:08:49 อ่าน : 467
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/05/2560 14:52:07 อ่าน : 570
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/04/2560 12:08:40 อ่าน : 451
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2560 12:02:38 อ่าน : 488
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2560 12:00:46 อ่าน : 525
รับใบประกาศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2560 11:59:18 อ่าน : 495
พิธีมอบวุฒิบัตร "สานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2560 09:25:54 อ่าน : 648
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/04/2560 16:56:36 อ่าน : 542
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/04/2560 15:06:53 อ่าน : 529
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/03/2560 10:29:12 อ่าน : 457
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/03/2560 10:26:47 อ่าน : 614
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/03/2560 10:23:43 อ่าน : 706
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/03/2560 12:15:42 อ่าน : 578
ออกกำลังกายสนองนโยบายของรัฐบาล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/03/2560 12:12:48 อ่าน : 463
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/03/2560 11:17:36 อ่าน : 420
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:57:41 อ่าน : 524
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:55:43 อ่าน : 486
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:52:07 อ่าน : 496
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:41:27 อ่าน : 479
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:09:32 อ่าน : 455
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 15:16:00 อ่าน : 478
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนตำบลรอบเวียง (RECAP)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:44:20 อ่าน : 547
ภาพการถ่ายทำวีดีทัศน์ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:40:18 อ่าน : 577
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:37:58 อ่าน : 594
กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:35:01 อ่าน : 478
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.กลางแดด จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:32:47 อ่าน : 561
ประชุมคณะทำงาน สสส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:30:23 อ่าน : 625
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:27:37 อ่าน : 516
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:25:30 อ่าน : 508
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:16:05 อ่าน : 440
โครงการนวัตกรรมรำวงฮอมบุญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/02/2560 10:05:06 อ่าน : 614
โครงการนวัตกรรมธง 3 สี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/02/2560 09:52:21 อ่าน : 506
โครงการคัดแยกขยะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:42:12 อ่าน : 705
โครงการนวัตกรรมปั่นฮอมบุญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:38:45 อ่าน : 585
โครงการนวัตกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาวะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:32:41 อ่าน : 505
โครงการนวัตกรรมเสวียนปุ๋ยหมัก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:26:56 อ่าน : 596
โครงการนวัตกรรมออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 09:27:14 อ่าน : 409
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2560 11:37:42 อ่าน : 426
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2560 11:36:34 อ่าน : 459
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2560 11:34:29 อ่าน : 658
โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 11:34:52 อ่าน : 596
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 11:24:51 อ่าน : 672
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของขวัญปีใหม่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 10:48:55 อ่าน : 514
ประชุมคณะแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 10:40:19 อ่าน : 492
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 17:06:26 อ่าน : 511
ประชุมคณะนักวิชาการ/คณะทำงาน RECAP
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 17:03:50 อ่าน : 423
ธนาคารกรุงไทยมอบของขวัญปีใหม่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 17:01:02 อ่าน : 627
ต้อนรับคณะแม่ข่าย สสส. เทศบาลเมืองล้อมแรด ติดตามงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:58:59 อ่าน : 453
ประชุมเตรียมการแก้ไขผักตบชวา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:48:54 อ่าน : 431
ประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:43:42 อ่าน : 434
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:40:20 อ่าน : 465
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/11/2559 14:59:58 อ่าน : 689
ลงนาม MOU การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/11/2559 14:55:12 อ่าน : 570
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/11/2559 14:46:01 อ่าน : 587
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผน 4 ปี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2559 14:53:28 อ่าน : 508
ประชุมจัดทำแผน 4 ปี ตำบลรอบเวียง (2561-2564)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/11/2559 12:14:31 อ่าน : 493
ประชุมกรรมการจัดหาประโยชน์และทรัพย์สิน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/11/2559 11:35:34 อ่าน : 447
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/11/2559 11:31:03 อ่าน : 422
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/10/2559 16:39:03 อ่าน : 461
กิจกรรมองค์ความรู้ในองค์กร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/10/2559 16:13:16 อ่าน : 455
กิจกรรม 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/10/2559 16:08:08 อ่าน : 519
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 59
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/10/2559 16:05:31 อ่าน : 482
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2559 14:07:41 อ่าน : 539
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/10/2559 10:55:59 อ่าน : 489
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/10/2559 10:55:02 อ่าน : 478
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/10/2559 10:53:08 อ่าน : 456
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/09/2559 16:24:48 อ่าน : 659
โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/09/2559 16:19:41 อ่าน : 510
โครงการต๋านก๋วยสลาก ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:18:17 อ่าน : 510
ร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 "3Ds เปลี่ยนประเทศไทย"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:16:27 อ่าน : 479
รับมอบใบประกาศ ร่วมโครงการส่งเสริมมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:13:52 อ่าน : 521
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:09:14 อ่าน : 494
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:55:35 อ่าน : 437
มอบป้าย Clean Food Good Taste
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:54:05 อ่าน : 498
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:52:05 อ่าน : 439
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:48:51 อ่าน : 472
โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:46:41 อ่าน : 450
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2559 15:34:21 อ่าน : 472
โครงการให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 15:07:59 อ่าน : 481
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารอาเซียน (ปอเปี๊ยะเวียดนาม)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 15:06:21 อ่าน : 508
โครงการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร(ห่อหมกจิ๋ว)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 15:04:23 อ่าน : 560
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักอินทรีชีวภาพ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 14:44:49 อ่าน : 555
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/08/2559 16:34:10 อ่าน : 620
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2559 11:26:48 อ่าน : 527
โครงการอบรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2559 11:20:33 อ่าน : 583
โครงการคนดีศรีรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2559 11:14:42 อ่าน : 514
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2559 11:11:18 อ่าน : 488
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2559 11:07:30 อ่าน : 482
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:46:03 อ่าน : 555
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:43:06 อ่าน : 489
โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:39:33 อ่าน : 525
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (ลูกชุบ)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:34:19 อ่าน : 521
โครงการส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/08/2559 11:29:39 อ่าน : 593
โครงการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/08/2559 11:27:39 อ่าน : 501
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/08/2559 11:23:04 อ่าน : 567
โครงการคนเก่งปราบลูกน้ำยุงลาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2559 15:34:52 อ่าน : 635
โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงกบ)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2559 15:27:30 อ่าน : 590
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ปลูกผัก)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2559 15:15:28 อ่าน : 449
โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2559 13:24:36 อ่าน : 449
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:37:15 อ่าน : 454
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:35:40 อ่าน : 647
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:33:08 อ่าน : 610
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:29:33 อ่าน : 554
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/06/2559 10:11:51 อ่าน : 616
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 01/2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/06/2559 09:48:47 อ่าน : 424
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2559 09:20:20 อ่าน : 589
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2559 10:27:33 อ่าน : 554
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2559 10:17:51 อ่าน : 443
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2559 09:10:29 อ่าน : 557
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/05/2559 14:52:34 อ่าน : 554
มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/05/2559 09:36:05 อ่าน : 665
โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/05/2559 09:30:36 อ่าน : 514
โครงการสรงน้ำพระวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2559 09:11:44 อ่าน : 550
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2559 09:09:12 อ่าน : 478
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2559 09:05:42 อ่าน : 645
พิธีมอบวุฒิบัตร สานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/04/2559 12:57:03 อ่าน : 679
โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบลรอบเวียงสัมพันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/04/2559 12:55:11 อ่าน : 547
โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2559 13:57:49 อ่าน : 543
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:55:31 อ่าน : 670
โครงการความรู้สู่ชุมชน วันสตรีสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:45:31 อ่าน : 590
โครงการให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:42:51 อ่าน : 844
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:20:35 อ่าน : 607
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:16:00 อ่าน : 621
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:12:38 อ่าน : 650
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/03/2559 14:48:02 อ่าน : 513
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 15:10:30 อ่าน : 460
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 12:29:23 อ่าน : 660
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 12:27:45 อ่าน : 738
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/03/2559 15:46:52 อ่าน : 636
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรห่างไกลโรค ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/03/2559 15:45:19 อ่าน : 634
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/03/2559 15:40:48 อ่าน : 1210
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/03/2559 11:00:02 อ่าน : 471
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/03/2559 10:49:14 อ่าน : 589
ร่วมทำบุญโรงทานปอยหลวงพระธาตุสมปรารถนา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2559 14:39:58 อ่าน : 724
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 วิจัยชุมชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2559 10:19:04 อ่าน : 792
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/02/2559 16:05:09 อ่าน : 618
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/02/2559 15:58:40 อ่าน : 484
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2559 16:06:57 อ่าน : 474
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนจัดประชุมผู้ปกครอง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2559 13:12:45 อ่าน : 699
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/01/2559 15:50:25 อ่าน : 838
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2559 10:59:43 อ่าน : 464
ประชุมคณะนักวิชาการหมู่บ้านเก็บข้อมูล RECAP ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2559 09:39:40 อ่าน : 531
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com