ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2022-09-16 15:55:23 อ่าน : 125

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-11-29 15:05:33 อ่าน : 59
กองช่างและงานบรรเทาสาธารณภัยฯ ดำเนินการซ่อมกระเบื้อง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:48:44 อ่าน : 33
กองช่างดำเนินการเพิ่มไฟกิ่งบริเวณซอย 9/1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:44:43 อ่าน : 27
ประชุมหารือการดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:43:36 อ่าน : 28
ประชุมคณะกรรมการกองทุน กสลว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:20:27 อ่าน : 27
ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:17:11 อ่าน : 69
ตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อประกอบการดำเนินการตามระเบียบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:15:47 อ่าน : 75
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 10:31:32 อ่าน : 80
กองช่างตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-11 15:53:55 อ่าน : 99
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-10 14:40:33 อ่าน : 340
ซ่อมไฟกิ่งในซอย หมู่ 2 บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-08 18:10:04 อ่าน : 92
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-08 17:59:42 อ่าน : 320
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 16:22:30 อ่าน : 91
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com